Obnova městského parku Jiráskovy sady v Litoměřicích

Infosystém 4P pro Jiráskovy sady

Pátrej a Poznávej Proměny Prostoru... v Jiráskových sadech

Informační a orientační prvky pro litoměřický park vznikly v návaznosti na semestrální projekt studentů prof. Rostislava Vaňka z Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace Vysoké školy uměleckoprůmyslové, který se věnoval navrhování uměleckých a informačních prvků do veřejného prostoru. Dva z návrhů byly ve spolupráci s architektem Zdenkem Sendlerem vybrány k realizaci.

Autorkou jednoho z nich je Dita Krouželová. K vodním prvkům, které architekt navrhl do střední části parku (tj. pítku, vodnímu hranolu a střikům), vybrala odpovídající úryvky z díla básníka Karla Hynka Máchy, jehož osud je s Litoměřicemi neodmyslitelně spjatý. 

Studenti Ondřej Brom a Michal Sloboda přišli s nápadem hravého souřadnicového systému, který prochází celým parkem a rozděluje ho na pomyslných 30 parcel označených A1 až C10. Nízké dřevěné sloupky jednak usnadňují orientaci v rozlehlém parku, kromě toho obsahují piktogramy s různými motivy, které vybízejí k objevování možností veřejného prostoru. Některé „parcely“ návštěvníkům Jiráskových sadů naznačují, co v parku podniknout (v několika případech se značnou mírou nadsázky), další odkazují k nejrůznějším zálibám, historii či místním zajímavostem, jiné mají částečně sociální přesah. Neobvyklý orientační systém je především vtipnou hrou, která podtrhuje základní smysl městského parku – trávení volného času. Upozorňuje také na skutečnost, že park je sdíleným prostorem, který využívají lidé různého věku, zájmů i názorů. Může být místem odpočinku a setkávání, sportovištěm, podiem nebo herní plochou, a vyžaduje tak mimo jiné ohleduplnost a toleranci všech svých uživatelů, jak vůči místu samotnému, tak k ostatním. 
 

Finanční prostředky na výrobu prvků pro Jiráskovy sady poskytla společnost Gardenline. 

Další informace:
→  video o vzniku prvků pro Jiráskovy sady
 

 

< zpět