Obnova městského parku Jiráskovy sady v Litoměřicích

O parku s architektem

O parku s architektem
15. 12. 2011

Na druhém veřejném projednání obnovy litoměřického parku diskutovali obyvatelé města s autorem architektonického návrhu chystané proměny.

Kolem stovky obyvatel Litoměřic dorazilo v pondělí 12. prosince ve večerních hodinách do kongresového sálu Gotického hradu na diskusní setkání věnované plánované obnově Jiráskových sadů. Stěžejní část setkání se věnovala architektonickému návrhu obnovy Jiráskových sadů z Atelieru zahradní a krajinářské architektury Ing. Zdenka Sendlera, který letos zvítězil v architektonické soutěži Cena Nadace Proměny 2011.  
 
Ing. Zdenek Sendler v úvodu své prezentace představil několik dřívějších realizací atelieru. V jednotlivých projektech poukázal na souvislosti s litoměřickým parkem, přítomní si tak na vzoru již dokončených rekonstrukcí mohli lépe představit budoucí podobu Jiráskových sadů. Ti, kteří se zapojili do následné diskuse s architektem, se nejvíce zajímali o trasování cest, nástup do parku v místě, kde dnes stojí socha Rudoarmějce, a o zeleň v parku.
 
Úpravám zeleně v Jiráskových sadech bude předcházet podrobný dendrologický průzkum, z něhož vyplynou nejen doporučení na odborné ošetření, probírky a výsadbu dřevin v rámci rekonstrukce, ale i dlouhodobý plán navazujícího rozvoje zeleně v parku. Návrh cestní sítě vychází z výsledků veřejné ankety ze začátku letošního roku, v níž se přes 900 respondentů vyjadřovalo i k tomuto tématu.
 
Architektonický návrh obnovy Jiráskových sadů, který je nyní ve fázi ideové studie, bude v průběhu příštího roku postupně rozpracován v jednotlivých stupních projektové dokumentace. Přihlédnuto přitom bude také k podnětům ze strany veřejnosti. Projektová dokumentace se stane podkladem pro výběr dodavatele stavby. Zahájení prací na obnově parku se předpokládá v roce 2013.

fotogalerie