Obnova městského parku Jiráskovy sady v Litoměřicích

Nové Jiráskovy sady jsou parkem pro všechny generace

Nové Jiráskovy sady jsou parkem pro všechny generace
23. 3. 2015

Upravené trasy cest, nový mobiliář, zpevněná centrální plocha k pořádání kulturních akcí, originální vodní prvky, altán pro studenty, dětská, sportovní a dopravní hřiště s vlastním zázemím, netradiční informační systém. Vítejte v největším litoměřickém parku. Jiráskovy sady se dnes 23. března po několikaměsíční rekonstrukci slavnostně otevírají návštěvníkům.

Obnovený park vychází vstříc nejrůznějším potřebám návštěvníků napříč generacemi i zájmy. Nabízí místa pro setkávání, hru, sport i odpočinek. Centrální část Jiráskových sadů je nově uzpůsobena pro pořádání kulturních akcí. Původní fontánu nahradily mnohem lépe přístupné vodní střiky, pítko a vodní hranol. Návštěvníci dále v parku naleznou dvě hřiště pro menší děti, lanové prolézačky, mlatovou plochu pro hru pétanque i obnovené víceúčelové sportovní hřiště s novým barevným povrchem a večerním osvětlením. Poblíž gymnázia vznikl dřevěný altán nejen pro setkávání studentů. Projektant nezapomněl ani na čtyřnohé miláčky, pro které jsou v Jiráskových sadech vyhrazeny dvě psí louky.

Svébytnou atmosféru parku podtrhují umělecké a informační prvky. Pro Jiráskovy sady je navrhli výtvarníci z pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové. Dita Krouželová doplnila zmíněné vodní prvky navržené architektem Zdenkem Sendlerem o úryvky z díla básníka Karla Hynka Máchy. Ondřej Brom a Michal Sloboda přišli s nápadem hravého souřadnicového systému s piktogramy, který prochází celým parkem a vybízí návštěvníky k jeho dalšímu objevování. Navrhování si vyzkoušeli i žáci litoměřického gymnázia. Jeden z jejich nápadů zahrnuli autoři Sloboda s Bromem do zmíněného systému, jehož realizace bude dokončena během jara.

„Projekty, které podporujeme, jsou vždy vedeny s ohledem na potřeby veřejnosti, zachovávají genia loci a současně odkrývají skrytý potenciál místa. Věřím, že se toto podařilo naplnit i při obnově Jiráskových sadů,“ uvedla Jitka Přerovská, ředitelka Nadace Proměny, která Litoměřicím poskytla grant ve výši 25 milionů korun. Dalších 24 milionů korun přidalo město z vlastního rozpočtu.

Projekt obnovy Jiráskových sadů byl zahájen v roce 2010. Od samotného začátku se do něj mohla zapojovat litoměřická veřejnost. Podněty místních k budoucímu využívání parku se mimo jiné staly součástí zadání architektonické soutěže Cena Nadace Proměny 2011. V ní nejlépe obstál Atelier zahradní a krajinářské architektury – Ing. Zdenek Sendler, autor proměny parku.

Vedle samotného grantu poskytovala nadace městu i konzultační podporu, pomáhala se zapojováním místní veřejnosti nebo zorganizovala architektonickou soutěž. V následujících třech letech má město možnost získat od Nadace Proměny dalších 300 tisíc korun na údržbu parku.

Zároveň s revitalizací Jiráskových sadů se podařilo zbourat staré, potřebám již nevyhovující dětské dopravní hřiště a na stejném místě postavit zcela nové se správní budovou, která po architektonické stránce lépe ladí nejen k parku, ale i sousednímu kostelu. Finance na realizaci této souběžné akce získalo město z Regionálního operačního programu Severozápad. Dotace činila 12,9 milionu korun. Dalších 2,4 milionu korun představuje vlastní podíl města. Dopravní hřiště, které opět provozuje Dům dětí a mládeže Rozmarýn, má zcela novou podobu. V průběhu stavby došlo k demolici lávky, některých asfaltových cest, semaforů, osvětlení apod. Zbourána byla stará budova, na jejímž místě vyrostl nový správní objekt s novou učebnou, administrativním a sociálním zázemím pro provozovatele i jeho návštěvníky.

Cyklisté přitom smějí nejen na dopravní hřiště. Umožněn jim je i vjezd do parku při využití páteřních komunikací.

„Věřím, že se v novém parku lidé budou cítit dobře a v hojné míře ho budou využívat aktivně a ohleduplně,“ konstatoval starosta Ladislav Chlupáč, který neopomněl poděkovat Nadaci Proměny za grant, bez kterého by se revitalizace sadů v takovém rozsahu neuskutečnila. Slova díků z jeho úst patřila i dodavatelům stavby, pracovníkům městského úřadu, architektům, Sdružení Litoměřice Jiráskovy sady, výtvarníkům, kteří navrhli umělecké a informační prvky, a v neposlední řadě i studentům gymnázia, jež vedli deník proměny parku.

 

→  Tisková zpráva (pdf 234 kB)